Chính sách Hợp tác - Gento leather store

PA1:

- Cá nhân phân phối (CNPP) theo đơn hàng: nhận chiết khấu trực tiếp theo giá trị của 1 lần mua hàng. Nếu phát sinh nhiều hơn 1 lần mua hàng/ 1 ngày có thể cộng dồn giá trị.

- CNPP loại này hưởng ngay khoản tiền chênh lệch do chiết khấu cho lần mua hàng đó.

 

Mức chiết khấu:

Giá trị đơn hàng

Mức chiết khấu/ đơn hàng

dưới 3 tr VND

10%

3tr - 6tr VND

14%

trên 6tr VND

18%

 

PA2:

- CNPP theo tháng: nhận chiết khấu cao hơn PA1, tuy nhiên chỉ hưởng chiết khấu vào cuối tháng hoặc một ngày ấn định trong tháng

    

     Mức chiết khấu:

Tổng giá trị đơn hàng/ tháng đó

Mức chiết khấu/ tổng doanh thu tháng

dưới 15 tr VND

15%

15tr - 30tr VND

20%

trên 30tr VND

25%

 

PA3:

- CNPP theo dạng đại lý: nhận chiết khấu cao nhất mà không phụ thuộc vào doanh số bán hàng, mà phụ thuộc vào chi phí nhập hàng mỗi đợt.

    

Mức chiết khấu:

Chi phí nhập hàng/ đợt

Mức chiết khấu/ sản phẩm

dưới 10tr VND

20%

10tr - 30tr VND

25%

30tr - 100 tr VND

30%

 

Ưu đãi từ shop:

- Được cung cấp thông tin và hình ảnh sp nếu cần

- Được hướng dẫn làm sạch, bảo dưỡng sp

- Đối với PA3: được gửi lại shop các sp tồn kho với phí hoàn kho là 0%