404 - Gento leather store
Ví nam khổ ngang 404

380.000₫

- +


Chất liệu 100% da bò, màu nâu đất. Ví khổ ngang truyền thống, đựng vừa CMND và nhiều ngăn đựng thẻ tín dụng, trong ví có ngăn đựng thẻ có thể tách rời. Thích hợp với Nam giới sử dụng.

Màu sản phẩm ở ngoài có thể khác với trong hình đôi chút.